Bli nyttoträdgårdsmästare i Pehr Kalms fotspår – Sommarutställning på museets veranda 18.5.-30.9.2016

Prästen, vetenskapsmannen, naturforskaren Pehr Kalm, som grundade den botaniska trädgården i Åbo, gjorde en forskningsresa till Nordamerika 1747-1751. Resans huvudsakliga syfte var att i upplysningens anda samla in frön och växter som sedan skulle odlas i hemlandet med ekonomisk vinning. Intresset för självhushållning  fortsatte under 1800-talet. Det är troligt att många av Jacobssons nyttoväxter, som odlades på Runsala, är ett arv från Kalm och upplysningstiden.

Sommarutställningen ger exempel på hur man kan samla information om naturen på olika sätt. Syftet med utställningen är att inspirera museibesökarna, speciellt barnen, att undersöka och utforska sin näromgivning. Med hjälp av en karta kan man göra en forskningsresa på Biskopsgatans områden. Genom att fotografera någon av Kalms växter längs Biskopsgatan eller växterna i din egen trädgård och dela bilderna på Instagram med hashtag #pehrkalm deltar man i museets lotteri där man kan vinna fröpåsar.

pehr kalm karta 2016

Inlägget finns också på: Finska