På kommande: en nätutställning ”Ett liv kring 1900”

Den kommande nätutställningen ”Ett liv kring 1900”, vid museet Ett Hem, fokuserar på livet i ett borgarhem vid tiden 1917-1918, sett ur Alfred Jacobssons och hans familjs perspektiv. Utställningens primära källor; dagboksanteckningar, familjens hushållsbok och brevväxlingar belyser hur Alfred och hans familj levde och upplevde åren med förändringarna.

1900-talets början var i Finland en händelserik tid som präglades av industrialiseringen, förryskningen, Finlands självständighetsförklaring och det därpå följande inbördeskriget. När Rysslands kontroll över Finland minskade kom motsättningarna inom det nya landet allt tydligare fram. Klyftorna mellan fattiga och rika var stora och i synnerhet bland de fattiga i arbetarklassen spreds idén om en arbetarrevolution. De starka politiska motsättningarna inom landet gav upphov till det förödande inbördeskriget 1917–1918.

Inlägget finns också på: Finska