Sommarjobb för guider 2018

Guide till museet ”Ett hem” maj-september 2018

Sommarguider anställs för sommarmånaderna 2018 till museet ”Ett hem”. Museet är ett kulturhistoriskt museum, med tidstypiska interiörer från sekelskiftet 1900, samlingar av konst, antika föremål och möbler.

Guiden är museets ansikte utåt och hen bör vara positivt och socialt lagd, ha goda kunskaper i båda inhemska språken samt gärna i ett främmande språk. Studier i konstvetenskap, andra kultur- och historieämnen är en förutsättning för att klara av arbetet. Guidens främsta uppgift är att övervaka och guida besökarna runt i museet. Guiden skall också regelbundet delta i dramatiserade guidningar och andra evenemang som anordnas under öppethållningstiden.

Museet är öppet 2.5–30.9.2018, tisdag-söndag och arbetstiden är kl. 11-16. Under september månad endast veckoslut. Även guidning av förbeställda grupper utanför dessa tider tillkommer ibland samt möjligheter till veckoslutsarbete i december-januari när vi har julöppet.

En fritt formulerad ansökan riktas till intendenten för museet ”Ett hem”. Meritförteckning och stureutdrag bifogas. Önskemål om att eventuellt dela guidejobbet bör framgå av ansökningen. Ansökningstiden utgår 30.3.2018 kl.16.00.

www.etthem.fi

 

Guide till Casa Haartman juni-augusti 2018

En museiguide anställs för sommarmånaderna 2018 till konstnärshemmet Casa Haartman i Nådendal. Casa Haartman är ett kulturhistoriskt konstnärshem ritat av arkitekt Erik Bryggman och uppfört för Axel och Hedvig Haartman 1926. I hemmet finns samlingar av konst, antikviteter, och Axel Haartmans egna verk.

Guiden är konstnärshemmets ansikte utåt som guidar under öppethållningen och förbokade grupper enligt beställning. Guiden bör vara positivt och socialt lagd, ha goda kunskaper i de båda inhemska språken samt gärna i ett främmande språk. Studier i konstvetenskap, andra kultur- och historieämnen är en förutsättning för att klara av arbetet. Guidens främsta uppgift är att övervaka och guida besökarna runt i museet. Museirelaterade arbeten kan även ingå utanför öppethållningen.

Casa Haartman är öppet för allmänheten 1.6-12.8 tisdag-lördag. Arbetstiden är kl. 11-17. Guidning av förbeställda grupper utanför dessa tider kan tillkomma samt möjligheter till veckoslutsarbete under hösten.

En fritt formulerad ansökan riktas till Stiftelsen för Åbo Akademi/intendent Ulrika Grägg. Meritförteckning och stureutdrag bifogas. Ansökningstiden utgår 30.3.2018 kl.16.00.

www.casahaartman.fi

 

 

Intendent

Ulrika Grägg

Stiftelsen för Åbo Akademi

ulrika.gragg(a)stiftelsenabo.fi