DIREKTIV FÖR TRYGGT MUSEIBESÖK

VI HÅLLER AVSTÅND

Ta plats och ge andra plats när du rör dig i museet, köar för biljetter eller använder andra tjänster. Vi håller oss också på tryggt avstånd från dig.
• Vi rekommenderar att du använder betalkort eller närbetalning vid köp av museibiljetter och produkter i shoppen.
• Vänligen följ museets anvisningar. Vi önskar att besökarna går genom utställningarna i den riktning som anges.
• Vi begränsar vid behov antalet besökare som vistas i museet samtidigt. På Ett Hem begränsar vi besökarmängden till 30 personer.

KOM IHÅG ATT IAKTTA GOD HANDHYGIEN

• Vänligen iaktta god handhygien. Kom till museet med rena händer, och tvätta dem vid behov med desinfektionsmedel.
• Hosta eller nys i armvecket.
• Se men inte röra – gäller också i dessa tider.
• Undvik att vidröra ytor.

Vi har fäst särskild uppmärksamhet vid personalens handhygien.

KOM TILL MUSEET ENDAST OM DU ÄR FRISK

Du är välkommen till våra museer om du känner dig frisk. Om du är sjuk bör du stanna hemma. Ta vid behov kontakt med hälsovården.

RENT OCH SNYGGT

Vi fäster speciell vikt vid hygien och renlighet i alla utrymmen. Vi har intensifierat städningen med särskild vikt på dörrhandtag, ytor och toaletten.  Ett Hem följer statsrådets officiella rekommendationer för att bromsa upp spridningen av coronaviruset.

Inlägget finns också på: Finska