Drama- och konstguidningar i museet Ett hem sommaren 2015

De populära drama- och konstguidningarna fortsätter.

Dramaguidningar på svenska arrangeras följande gång 1.8.2015 kl. 12.00–13.00.

Konstguidningar på svenska arrangeras 18.8.2015 kl.12.00–13.00.

Dramaguidningar på finska arrangeras 8.7, 25.7, 8.8, 15.8, 22.8 och 29.8.2015 kl. 12.00–13.00.

En konstguidning på finska arrangeras 4.8.2015 kl. 12.00 – 13.00.

Begränsat antal platser per gång (max 20).

Förhandsanmälningar tas emot av intendent Ulrika Grägg, e-post: ulrika.gragg@stiftelsenabo.fi eller tfn 020 786 1416.

Inlägget finns också på: Finska