Museets historia

Alfred Jacobsson
Alfred Jacobsson

Museet grundades genom ett testamente av makarna Alfred och Hélène Jacobsson, daterad den 18 februari 1925. Enligt testamentet donerades gården Tavastgatan 30 till Stiftelsen för Åbo Akademi med bestämmelsen att deras hem, inrymt i ett två-vånings stenhus, skulle »stå oförändrad så som ett museum kalladt ”Ett hem”. Efter att Hélène Jacobsson avlidit 1928 och Alfred Jacobsson 1931, omvandlades deras hem till ett museum. Museet öppnades för allmänheten den 29 maj 1932 och verksamheten pågick ostört till krigsutbrottet 1939. Magistraten i Åbo dömde byggnaden att rivas före den 1 april 1955.

Hélène Jacobsson med sin dotter Kerstin.
Hélène Jacobsson med dottern Kerstin.

Hemmet på Tavastgatan

Stenbyggnaden vid Tavastgatan företrädde en klassicistisk arkitektur som växte fram i Åbo efter branden 1827. Byggnaden hade två bostadsvåningar och källare och vind. Alfred hade redan 1876 blivit ägare till gården som omfattade förutom huvudbyggnaden ett flertal gårdsbyggnader, stall, fähus och uthus. Familjen bodde tillsammans med tjänstefolket i huset till 1931. I första våningen fanns köket, köksan rum, serveringsrum, stora och lilla matsalen och i den västra gaveln Alfred kontor som omfattade tre rum. I den övre våningen var paradvåningen belägen med representationsutrymmen och salongen men även de privata sovrummen, konsulinnan boudoir och Alfreds rum med biblioteket. Husets renässanspräglade fasad var uppfört enligt en ritning som först uppgjorts av Åbo-arkitekten Charles Johnsson men sedan omarbetats av någon annan, med största sannolikhet av Carl Ludvig Engel.

 

Bilder på huset vid Tavastgatan 30

Den nuvarande huvudbyggnadens historia

Trähuset på Biskopsgatan uppfördes med flygelbyggnader på varsin sida och var ett typiskt exempel på nybyggnader i början av 1800-talets Åbo. Huvudbyggnaden vid Biskopsgatan 14 är ett mera anspråkslöst trähus än det rivna tvåvåningshuset i sten men representerar ändå samma arkitektoniska stilskede och samma borgerliga kulturmiljö. Det finns många likheter mellan de båda byggnaderna och bägge byggnaderna har ritats av samma samme arkitekt, Charles Johnsson.

Båda byggnaderna hade även haft samma byggherre, dåvarande assessorn, sedermera presidenten i Åbo Hovrätt Carl Robert Procopé. Han hade beställt ritningarna till stenhuset 1832, även om han sålde gården till hovrättsrådet C. W. Fagerström innan byggnaden uppfördes.

 

Det nuvarande museet.
Det nuvarande museet vid Biskopsgatan 14.

Inlägget finns också på: Finska Engelska