Allmänt

Hitta hit

Museets adress är Biskopsgatan 14, 20500 Åbo. Museet är beläget nära Åbo domkyrka, i ett gult trähus. Museibyggnaden finns på Biskopsgatan mittemot restaurangen Hus Lindman och bredvid café Fika. Museet har ingen egen besökarparkering, men det finns parkeringsplatser både på Biskopsgatan och på andra närliggande gator. Museets ingång finns på gårdssidan, mittemot Gadolinia-byggnadens ingång.

Tillgänglighet

Museet finns i en våning, inne i museet finns låga trösklar. Utanför huset finns en trappavsats. Det är möjligt att besöka museet med en manuell rullstol, med hjälp av en assistent. Det är möjligt att ta in en rollator eller en mindre barnvagn i museet. Museets personal assisterar också gärna vid ankomsten.

bottenplan_swe

Fotografering under museibesök

Privatpersoner får fotografera i museet Ett Hem under museibesöket. Fotografierna får tas och användas för icke-kommersiellt och personligt bruk. Det är inte tillåtet att använda stativ eller blixt vid fotografering och fotograferandet får inte orsaka specialarrangemang eller störa andra museibesökare.

Fotografering för annat bruk

Om du vill fotografera i museet för till exempel en tidningsartikel eller för vetenskaplig forskning, vänligen kontakta museet per e-post etthem(a)stiftelsenabo.fi eller tfn 050 363 2982. Museet kan inte användas som studio för bröllop, fester eller andra privata evenemang.

Under museibesöket

Under museibesöket ber vi besökarna att använda skoskydd, som finns vid entrén. Stora ryggsäckar och väskor, cykelhjälmar och paraplyer m.m. lämnas vid knaggarna i museets entré. En del av rummen i museet är små och därför ber vi grupper att meddela oss i förväg om besök. Alla föremål i museet är museiföremål och därför är det inte tillåtet att röra vid dem eller luta sig mot dem. Det finns ihopfällbara stolar, som man kan få ta med sig, i fall man önskar sitta under museibesöket.

Inlägget finns också på: Finska