Museet Ett Hem

Museet Ett Hem var ursprungligen konsul Alfred och Hélène Jacobssons privata hem som paret donerade till Stiftelsen för Åbo Akademi. Museet öppnades för allmänheten 1932 i den ursprungliga byggnaden på Tavastgatan 30 men har sedan 1965 fungerat i den nuvarande byggnaden på Biskopsgatan 14. I museet finns samlingar av konstverk, föremål och antikviteter.


Museet Ett Hem håller stängt en längre period

Ett Hem kommer att vara stängt för publik en längre tid då grannbyggnaden Gadolinia rivs och byggarbetena på campus pågår. Eftersom skyddandet av museiföremålen redan inletts håller museet tyvärr stängt december 2021 och åtminstone hela år 2022. Museet öppnar för besökare igen då trygga museibesök är möjliga.

Ett Hem kommer att öppna som ett digitalt museum på digimuseo.fi under 2022, vilket gör det möjligt att besöka museet virtuellt. Medan Ett Hem är stängt koncentrerar sig personalen på samlingsarbete. Museiföremålen fotograferas och arbetet med att publicera samlingarna i Finna fortsätter. Även konservering av museiföremål sker under denna period. 

Inlägget finns också på: Finska Engelska