Museet Ett Hem är stängt 2023

Hitta till oss

Museet Ett Hem

Stiftelsen för Åbo Akademi sr

Biskopsgatan 14, Åbo
Tfn 050 363 2982
e-post: etthem(a)stiftelsenabo.fi

Personal

Förfrågningar:
etthem@stiftelsenabo.fi
Tfn 050 363 2982

Museiamanuens Maria Solin:
maria.solin@stiftelsenabo.fi
Tfn 050 363 2982