Museet Ett Hem är stängt

Om museet

Museet Ett Hem

Stiftelsen för Åbo Akademi sr

Biskopsgatan 14, Åbo
Tfn 050 363 2982
e-post: etthem(a)stiftelsenabo.fi

Personal

Förfrågningar:
etthem@stiftelsenabo.fi
Tfn 050 363 2982

Museiamanuens Maria Solin:
maria.solin@stiftelsenabo.fi
Tfn 050 363 2982

Hitta hit

Museet Ett Hem är stängt för publik på grund av byggarbeten i kvarteret. 

Museets adress är Biskopsgatan 14, 20500 Åbo. Museet är beläget nära Åbo domkyrka, i ett gult trähus. Museibyggnaden finns på Biskopsgatan mittemot restaurang Grädda. Museet har ingen egen parkering, men det finns parkeringsplatser både längs med Biskopsgatan och andra närliggande gator. Museets ingång finns på gårdssidan.

Tillgänglighet

Museet ligger i ett plan på första våningen och inne i museet är trösklarna låga. Utanför huset finns en trappavsats. Det är möjligt att besöka museet med manuell rullstol med hjälp av en assistent och att ta in en rollator eller en mindre barnvagn i museet. Museets personal assisterar också gärna vid ankomsten.

Bottenplan över museet Ett Hem

Fotografering under museibesök

Det är tillåtet för privatpersoner att fotografera inomhus under museibesöket. Fotografierna får tas och användas för icke-kommersiellt och personligt bruk. Det är inte tillåtet att använda stativ eller blixt vid fotografering. Fotograferandet får inte orsaka specialarrangemang eller störa andra museibesökare.

Fotografering för annat bruk

Om du vill fotografera i museet för till exempel en tidningsartikel eller för vetenskaplig forskning, vänligen kontakta museet per e-post etthem(a)stiftelsenabo.fi eller tfn 050 363 2982. Museet kan inte användas som studio för bröllop, fester eller andra privata evenemang.

Under museibesöket

Under museibesöket ber vi besökarna att använda de skoskydd som finns vid entrén. Stora ryggsäckar och väskor, cykelhjälmar och paraplyer m.m. lämnas på knaggarna i museets entré. En del av rummen i museet är små och därför ber vi grupper att anmäla sitt besök i förväg. Alla föremål i museet är museiföremål och därför är det inte tillåtet att t.ex. röra vid dem eller luta sig mot dem. Ifall besökaren önskar sitta under museibesöket finns det finns ihopfällbara stolar att låna.