20.12.2023

Stiftelsens för Åbo Akademi museer har beviljats Ekokompassen-certifikatet

Sibeliusmuseum, museet Ett Hem och Casa Haartman har beviljats Finlands naturskyddsförbunds certifikat Ekokompassen den 12.12.2023. Certifikatet är ett erkännande av ett konsekvent miljöarbete baserat på en granskning av en utomstående expert.

Miljöhanteringssystemet hjälper museerna att granska sin verksamhet ur miljöperspektiv och att i framtiden beakta miljösynpunkter på verksamhetens alla nivåer. Arbetet med miljösystemet började med en utredning över verksamhetens miljöpåverkan och genom att identifiera de områden där museerna främst kunde utveckla sitt miljöarbete. Museernas gemensamma miljöprogram blev klart och togs i bruk i juni 2023.

Vi har byggt upp ett miljöprogram med större och mindre åtgärder som skall utföras under en kommande treårsperiod. Programmet uppdateras kontinuerligt och efter tre år förnyar vi programmet och blir åter auditerade för certifikatet, berättar kundtjänstkoordinator Anna Engberg.

Miljöprogrammet innehåller bland annat åtgärder för energisparande, materialanvändning, kommunikation och naturens mångfald.

Det har varit roligt att märka att hela organisationen så positivt och naturligt har tagit till sig av arbetet med miljöfrågor. Miljöarbetet tar aldrig slut utan det är något som inkorporeras i allt vi arbetar med inom museerna, tillägger museichef Teemu Kirjonen.

Arbetet med miljöhanteringssystemet tog sin början i Egentliga Finlands museers projekt Klimatlöftet. I projektet utvecklade tretton professionellt drivna museer sina verksamheter och granskade kritiskt sina verksamhetsfält ur den ekologiska hållbarhetens synvinkel. 

Vart och ett av museerna genomförde åtminstone en åtgärd med syftet att antingen minska på klimatbelastningen (CO2-fotavtryck) eller att ha en positiv miljöpåverkan (ekologiskt handavtryck). Som ett resultat av projektet har museerna omfattat nya, ekologiskt hållbara verksamhetssätt samt delat information och verksamhetsmodeller både med museerna inom och utanför klimatprojektet.