29.05.2022

90 år sedan museet Ett Hem invigdes

Den 29.5.1932 invigdes museet Ett Hem på Tavastgatan 30 i Åbo. 

Idag på söndagen den 29.5.2022 har det gått 90 år sedan museet Ett Hem invigdes. Alfred och Hélène Jacobsson hade redan 1925 testamenterat sitt hem med inredning till Stiftelsen för Åbo Akademi för att bevaras som ett museum kallat ”Ett hem”. Efter att Hélène dött 1928 och Alfred 1931 öppnades museet ett år senare.

Invigningsfestligheterna hölls för 90 år sedan på en söndag i det nya museet på Tavastgatan 30 med inbjudna gäster. Akademins rektor, professor Otto Andersson höll ett invigningstal där han speciellt riktade sig till intendent Walter von Konow som på Alfred och Hélène Jacobssons önskan åtagit uppgiften som intendent för museet Ett Hem. Även biträdande intendent Lars-Ivar Ringbom tackades för sin insats. Andersson betonade i sitt tal hur viktig denna donation i form av ett museum var för framtiden och hur värdefullt det var att kunna spara en viktig del av Åbo stads historia i en oförändrad helhet. Invigningen uppmärksammades med artiklar i Åbo Underrättelser och Turun Sanomat.

”[…] hemmet nu står sådant framtida generationer komma att skåda det: ett imponerande minnesmärke över den kulturriktning, de familjeintressen och hemförhållanden, som rådde i Åbo i det tjugonde seklets begynnelse liksom över donatorerna själva.”

 – Rektor Otto Anderssons tal citerat i Åbo Underrättelser 30.5.1932

Öppen gästbok med underteckningar
Museet Ett Hems gästbok från 1932. Bild: Museet Ett Hem/Anna Marjamäki

Efter talet fick gästerna bekanta sig med museiutrymmen och föremålen. Von Konow agerade guide och berättade om föremålens historia och hur de hade införskaffats av Alfred och Hélène. Tillslut serverades det kaffe i matsalen. Museet kunde besökas av allmänheten på tisdagar, torsdagar och lördagar kl.13-15 mot en inträdesavgift av 5 mark. I gamla tidningsnotiser i Åbo Underrättelser kan man följa med museets öppethållning ända fram till krigsutbrottet då samlingen packades ner och delvis evakuerades. Museet öppnades igen 1965 på Biskopsgatan.

Matsalen på Tavastgatan 30. Bild: Museet Ett Hem.

Alfred och Hélènes museiintresse hade väckts redan tidigare. År 1902 hade paret donerat medel för grundandet av Biologiska museet i Åbo. Hélène var även intresserad av Åbo stads historiska museum och vän med dess intendent Walter von Konow. Hélène började med råd av von Konow samla på bland annat antika möbler, tenn och porslin. Alfred och Hélène hade även införskaffat konst speciellt via Konstföreningen i Åbo.

Nu jämt 90 år sedan invigningsdagen publiceras museet Ett Hem även som ett digitalt museum på adressen https://digimuseo.fi/sv/utstallningar/museet-ett-hem/

Källa för tidningsartiklarna: https://digi.kansalliskirjasto.fi