01.02.2022

Pressmeddelande: Ett Hems samlingar lanseras i Finna

Under år 2021 har Stiftelsen för Åbo Akademi gjort ett omfattande arbete med att digitalisera samlingarna i museerna Sibeliusmuseum, Ett Hem samt Casa Haartman. Även ett flertal verk ur stiftelsens omfattande konstsamling har digitaliserats. Arbetet med att dokumentera museiföremål och konstverk som inleddes för några år sedan pågår kontinuerligt, och en del av de hittills digitaliserade samlingarna publiceras 2 februari i söktjänsten Finna.Finna är en söktjänst som administreras och utvecklas av Nationalbiblioteket i samarbete med över 400 inhemska aktörer. Söktjänsten omfattar miljontals exemplar av kultur- och vetenskapsmaterial som är tillgängliga avgiftsfritt på nätet. Tjänsten underlättar arbetet för bl.a. forskare men är tillgänglig och avgiftsfri även för allmänheten.

– Finna underlättar forskarnas jobb eftersom man med en sökning kan hitta material från flera olika arkiv, bibliotek och museer i Finland. Det ger forskaren en bra helhetsbild, berättar Sibeliusmuseums samlingsintendent Sanna Linjama-Mannermaa.

Verken i Stiftelsens för Åbo Akademi konstsamling är deponerade i Åbo Akademis lokaler samt i stiftelsens utrymmen. Konstsamlingen består av oljemålningar, akvareller, grafiska tryck, teckningar och skulpturer från olika epoker. Konstsamlingarna i museerna Ett Hem och Casa Haartman utgör egna helheter i respektive museum. Konstsamlingen i museet Ett Hem består till största delen av verk gjorda av finländska guldålderskonstnärer. I det här skedet görs en del av den omfattande samling av Axel Haartmans verk som finns i Casa Haartman tillgänglig i Finna.

– Tidigare dokumenterades museisamlingarna främst för eget bruk och endast en mindre del av informationen erbjöds till allmänheten via utställningar. Arkiv och bibliotek hade olika kartotek som måste bläddras i på plats. Under de senaste decennierna har kulturarvsorganisationer dock förändrats tillsammans med resten av samhället. Även allmänheten intresserar sig allt mer för kulturarv. Digitaliseringen av kulturarvsmaterial samt dataförrådens interoperabilitet och tillgänglighet hör därför till nyckelfrågorna i dagens museer och arkiv, säger Linjama-Mannermaa.Även stiftelsens skattmästare Lasse Svens lyfter fram vikten av att digitalisera samlingarna:

– Det är en kulturgärning från stiftelsens sida att material ur museernas och stiftelsens samlingar nu blir tillgängliga i Finna. Samtidigt höjer Finna profilen för hela vår kulturverksamhet. Genom att katalogisera och digitalisera våra museala samlingar och konstsamlingar visar vi att vi värnar om vårt gemensamma kulturarv. Stiftelsens för Åbo Akademi digitaliserade samlingar finns från och med 2.2.2022 på webbplatsen saa.finna.fi. Mer material katalogiseras och publiceras kontinuerligt.

Kontaktuppgifter:

Hem: Maria Solin, museiamanuens Tfn 050 363 2982, maria.solin@stiftelsenabo.fi