20.05.2022

Teemu Kirjonen tillträder i augusti som museichef vid Stiftelsen för Åbo Akademi

Teemu Kirjonen
Teemu Kirjonen

Stiftelsen för Åbo Akademi har anställt musikmagister Teemu Kirjonen som chef för de tre museerna Casa HaartmanSibeliusmuseum samt museet Ett Hem. Kirjonen tillträder posten 1 augusti 2022 och arbetar för att museerna ska utgöra en professionell, respekterad och fungerande helhet med stark nationell profil. Ett fokusområde är också Sibeliusmuseums internationella kultursamarbete som på den senaste tiden har utvidgats. Museichefen är även ansvarig för museernas ekonomi och personaladministration. Därtill är chefen för museerna medlem i stiftelsens ledningsgrupp.

Kirjonen har sedan år 2003 arbetat för Lahtis stadsorkester, från år 2014 som intendent. Han har en stark utbildningsbakgrund inom musik med hela tre magistersexamina från Sibelius-Akademin: kyrkomusik, piano samt Arts Management. Sedan år 2018 har Kirjonen fungerat som viceordförande för Finlands Symfoniorkestrar rf. Sina ledarskapskunskaper har han utvecklat bland annat genom studier vid Harvard Kennedy School i USA. 

– Jag ser Stiftelsen för Åbo Akademi som en intressant arbetsplats där jag kan utnyttja de kunskaper inom musik och kultur som jag byggt upp under min långa orkesterkarriär. Stiftelsens vision om det egna kulturarbetet samt viljan att stärka sin ställning som kulturaktör ger goda och inspirerande riktlinjer för utvecklingen av den mångsidiga verksamheten kring museerna. Generellt sett har museibranschen fått ett uppsving och det känns fint att få vara med och utveckla det rika kulturutbudet i Åbo, där svenskspråkig verksamhet alltid har haft en egen central roll, säger Kirjonen.

Även stiftelsen gläjder sig över att Kirjonen i augusti blir en del av arbetsgemenskapen:

– Vi önskar Teemu välkommen till Stiftelsen för Åbo Akademi och våra tre museer. Med sin gedigna erfarenhet av musik och kultur och sitt breda kontaktnät har han utmärkta förutsättningar att fortsätta utveckla vår verksamhet, säger stiftelsens skattmästare Lasse Svens.

Tilläggsinformation:

Skattmästare Lasse Svens
lasse.svens@stiftelsenabo.fi
Tfn 050 056 2945

Under år 2021 var Stiftelsens för Åbo Akademi sammanlagda understöd för kultur 2,2 miljoner euro, fördelat på museerna Casa Haartman, Ett Hem och Sibeliusmuseum, Åbo Svenska Teaters utrymmen, bidrag i enlighet med stiftelsens syfte och kostnaderna för stiftelsens samlingar.