Vastuullisuus

Vastuullisuus on sydämenasia Åbo Akademin säätiön museoille. Kehitämme toimintaamme ekologisemmaksi, saavutettavammaksi ja vastuullisemmaksi monin tavoin. Tällä sivustolla voit tutustua tarkemmin toimiimme vastuullisuuden puolesta.

Ympäristötyö

Åbo Akademin säätiön museot Sibelius-museo, Ett Hem -museo ja Casa Haartman sitoutuvat huomioimaan ympäristövaikutuksia eri toiminnoissaan. 

Kannustamme henkilökuntaamme ja sidosryhmiämme tekemään vastuullisia valintoja esimerkiksi tiedottamalla kestävistä tavoista saapua toimipaikoillemme. Kiinnitämme huomiota ekologisiin näkökulmiin sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässämme. Otamme luonnon monimuotoisuuden huomioon museoidemme ympäristössä järjestämällä ohjelmia, jotka edistävät ympäristötietoisuutta. Keskitymme kehittämään vastuullisuuttamme esimerkiksi hankintojen, sähkönkulutuksen, jätehuollon ja materiaalien uudelleenkäytön saralla. 

Ett Hem -museon ilmastotavoitteena on materiaalien kierrätys, erityisesti museoesineiden pakkaamisessa. Kiinnitämme huomiota luonnon monimuotoisuuteen museon ympäristössä istuttamalla kasveja, jotka houkuttelevat pölyttäjiä. Lisäämme myös ilmastokysymysten painotusta ulkoisessa viestinnässämme. Pyrimme myös vähentämään sähkönkulutusta. 

Museoiden ilmastolupaus

Åbo Akademin säätiön museot, Sibelius-museo, Ett Hem -museo ja Casa Haartman, ovat mukana Varsinais-Suomen ammatillisten museoiden Ilmastolupaus-hankkeessa. Projekti oli käynnissä vuosina 2022–2023.  

Hankkeessa mukana olevat 13 museota kehittivät toimintaansa ja tarkastelivat omia toimintaympäristöjään kriittisesti ekologisen kestävyyden näkökulmasta.  

Kukin museo toteutti hankkeen aikana vähintään yhden toimenpiteen, joka tähtäsi joko ilmastokuorman pienentämiseen (hiilijalanjälki) tai positiiviseen ympäristövaikutukseen (ekologinen kädenjälki). Hankkeen tuloksena museot omaksuivat uusia, ekologisesti kestävämpiä toimintatapoja ja jakoivat tietoa sekä toimintamalleja mukana olevien museoiden lisäksi myös laajempaan käyttöön. 

Hankkeen keskeisessä roolissa olivat museoiden verkostomaisen yhteistyön kehittäminen ja jaetun osaamisen hyödyntäminen. Tämä toteutettiin muun muassa yhteisten koulutusten, syventävien työpajojen, projektin sisäisen tiedonvälityksen ja yhteisten hankintojen avulla.  

Åbo Akademin säätiön museot osallistuvat hankkeeseen ottamalla käyttöön Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän. Ekokompassi on kotimainen, Suomen luonnonsuojeluliiton omistama yritys. Ympäristöjärjestelmä auttaa museoita tarkastamaan toimintaansa ympäristönäkökulmasta sekä ottamaan kokonaisvaltaisesti ympäristövaikutukset huomioon toiminnassaan. 

Ekokompassi

Ekokompassi on kotimainen, Suomen luonnonsuojeluliiton omistama yritys. Ympäristöjärjestelmä auttaa museoita tarkastelemaan toimintaansa ympäristönäkökulmasta sekä ottamaan kokonaisvaltaisesti ympäristövaikutukset huomioon toiminnassaan. Ekokompassi on kansainvälisiin standardeihin pohjautuva ympäristöjärjestelmä ja -sertifikaatti.  

Ympäristöjärjestelmän rakentaminen alkaa ympäristöasioiden hallinnan kartoituksella ja toiminnan ympäristövaikutusten arvioinnilla. Tämän jälkeen laaditaan ympäristövaikutusten arviointiin perustuva ympäristöohjelma. Sertifikaatti on tunnustus määrätietoisesta, ulkopuolisen asiantuntija-auditoijan tarkastamasta ympäristötyöstä. 

Ympäristöjärjestelmä auttaa Åbo Akademin säätiön museoita tarkastelemaan toimintaansa ympäristönäkökulmasta ja huomioimaan sen toimintansa kaikilla tasoilla. Työ ympäristöjärjestelmän kanssa alkoi toiminnan ympäristövaikutusten selvittämisellä ja tunnistamalla sellaisia toimintoja, joissa museot voisivat parhaiten kehittää ympäristötyötään. Museoiden yhteinen ympäristöjärjestelmä otettiin käyttöön kesäkuussa 2023. 

Olemme rakentaneet ympäristöohjelman, joka sisältää suurempia ja pienempiä, tulevan kolmevuotisjakson aikana toteutettavia toimenpiteitä. Ohjelmaa päivitetään säännöllisesti, ja kolmen vuoden jälkeen se uudistetaan sertifikaattiin liittyvän uuden auditoinnin yhteydessä. 

Ympäristöohjelma sisältää muun muassa energiansäästöön, materiaalien käyttöön, viestintään ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä toimenpiteitä. 

Saavutettavuus

Esteettömyys 

Museon sijaitsee osoitteessa Piispankatu 14, 20500 Turku. Museolla ei ole omaa asiakaspysäköintiä, mutta Piispankadulla on pysäköintipaikkoja. Museon sisäänkäynti on sisäpihan puolella. 

Museohuoneet sijaitsevat kaikki yhdessä kerroksessa. Sisäänkäynnin edessä on neljä porrasaskelmaa ja museohuoneiden oviaukoissa 3–5 senttimetrin korkuiset kynnykset. Museoon on mahdollista tulla manuaalisen pyörätuolin ja avustajan kanssa. Myös rollaattorin tai pienet lastenrattaat voi tarvittaessa ottaa sisälle museoon. Museon henkilökunta avustaa tarvittaessa sisääntulossa. Henkilökohtaiset avustajat vierailevat museossa veloituksetta. Opas- ja avustajakoirat ovat tervetulleita museoon. Museon kassalta voi pyytää mukaansa kokoontaitettavan tuolin, jos haluaa istua museokierroksen aikana. 

Museossa ei ole esteetöntä WC:tä.  

Museon sisätiloihin voi tutustua digitaalisesti osoitteessa Digimuseo.fi 

Digitaalinen saavutettavuus 

Ett Hem -museon verkkosivusto täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset. Lue saavutettavuusselosteemme täältä

Taloudellinen saavutettavuus 

Ett Hem -museo tarjoaa ilmaisen sisäänpääsyn kerran kuukaudessa kesäsesongin aikana. Ilmaispäivillä pyrimme tarjoamaan kaikille mahdollisuuden vierailla museossa taloudellisesta tilanteesta riippumatta.