01.09.2022

Silver- och tennsamligen publicerad i Finna

Museet Ett Hems silver- och tennsamling har digitaliserats och finns nu i söktjänsten Finna

Silver- och tennföremålen ingår i den samling som Alfred och Hélène Jacobsson donerade till Stiftelsen för Åbo Akademi i samband med donationen av hemmet år 1925. I silversamlingen ingår framför allt föremål tillverkade i Åbo men samlingen innehåller även svenskt, ryskt och engelskt silver. Största delen av silverföremålen är från 1800-talet men de äldsta föremålen härstammar från 1600-talet. Bland föremålen finns bland annat ljusstakar, bägare, salt- och sockerskålar samt skrin.

Tumlare av silversmeden Daniel Hall från 1780, Åbo. Bild museet Ett Hem/Anna Marjamäki.

Tennsamlingen består av ungefär 90 föremål av vilka hälften är tenntallrikar från 1700- och 1800-talet. Tallrikarna hängdes typiskt på väggarna i matsalen. Andra tennföremål i samlingen är bland annat stop och ljusstakar. Föremålen är främst tillverkade i Stockholm och Åbo.

Fotografi från matsalen hos Alfred och Hélène på Tavastgatan 30. En del av tenntallrikarna har fästs i ryan. Bild Museet Ett Hem.

Silver- och tennföremålen är märkta med stämplar som ger information om föremålet. Namnstämplar, kontrollstämplar, haltstämplar, årsstämplar och stadsstämplar ger information om var, när, av vilket material och av vem föremålet är tillverkat. Tyvärr är stämplarna i vissa fall oläsbara eller för slitna för att tydas.

Tennkanna från 1784 av Samuel Weygang, Stockholm. Bild museet Ett Hem/Anna Marjamäki.

Besök silver- och tennsamlingen i Finna.